குறிச்சொற்கள் ஸக்கி

குறிச்சொல்: ஸக்கி

படைப்பு முகமும் பாலியல் முகமும்

அன்புள்ள ஜெயமோகனுக்கு, ‘முதலில் வாசித்த தங்களின் படைப்பு. அதன் பின்பு, சமூக ஊடகங்களில் தங்களைப் பற்றி தொடர்ந்து நிகழ்ந்துவரும் பரப்புரைகளைக் கவனித்தேன். தாம் ஒரு ‘இந்துத்துவ பயங்கரவாதி’, ‘ஆர் எஸ் எஸ் கைக்கூலி’ என்ற...

ஒரு சாட்சி

நார்மன் காட்ஸ்பி ஒரு பார்க்கில் நாற்காலியில் ஓய்வாகச் சாய்ந்துகொண்டிருக்கிறார். ஹைட் பார்க் சந்திப்பு அங்கிருந்து பார்த்தால் அவரது கண்களுக்கு தெளிவாகவே தெரியும். மார்ச் மாதம் சாயங்காலம்  ஆறுமணி சுமாருக்கு மெல்லவே இருட்டு கவிய...