குறிச்சொற்கள் விமர்சனத்தின் வழிமுறைகள்

குறிச்சொல்: விமர்சனத்தின் வழிமுறைகள்

விமர்சனத்தின் வழிமுறைகள்

  அன்புள்ள ஜெ   உங்கள் கடிதம் படித்தேன். மீண்டும் கேட்பதற்கு மன்னிக்கவும். இங்கே நீங்கள் விமர்சனங்களை முன்வைப்பதில் மாறாத கொள்கை அல்லது அளவுகோல்கள் எதையாவது கொண்டிருக்கிறீர்களா? மேடைகளில் பேசும்போது சற்று புகழ்ந்துவிடுகிறீர்களா? உங்கள் அளவுகோல்கள் சீராக...