குறிச்சொற்கள் வாழ்த்து

குறிச்சொல்: வாழ்த்து

ஞானக்கூத்தனுக்கு வாழ்த்து

எப்போதும் படிப்பதற்கு எளிமையாக இருக்கும் ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள். பின் அவர் கவிதைகளில் காணப்படும் அங்கத உணர்வு. அவர் எந்தக் கவிதை எழுதினாலும் அங்கத உணர்வுடன் கூடிய பார்வையைத்தான் கவிதை மூலம் வெளிப்படுத்துவார். இன்று...

வெண்முரசு வாழ்த்து- மூர்த்திஜி

http://www.youtube.com/watch?v=UIpp4KK64Rc

வெண்முரசு நாஞ்சில்நாடன் வாழ்த்து

http://www.youtube.com/watch?v=mVZox4lacQU

கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் அதிபர்- வெண்முரசு வாழ்த்து

http://www.youtube.com/watch?v=KED0ZgYfi_E கோவை கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் அதிபர் அவர்களின் வெண்முரசு வாசிப்பனுபவம்

வெண்முரசு வாசகர் வாழ்த்து

வெண்முரசு வாசகர்கள் வாழ்த்து http://www.youtube.com/watch?v=PDZxH2ufTg4 வாசு ஸ்வாமி http://www.youtube.com/watch?v=XO68kkrhWzo நிர்மலா

சீனு ராமசாமி- வாழ்த்து

http://www.youtube.com/watch?v=yOZHElxwaHs

வெண்முரசு வாழ்த்து- உஷா

http://www.youtube.com/watch?v=AQyzIQ369Vw

வெண்முரசு- இளையராஜா வாழ்த்து

http://www.youtube.com/watch?v=AYfvwZT3G-M வெண்முரசு விழாவுக்கு வாழ்த்து. இளையராஜா அவர்கள்

மகாலிங்கம் வெண்முரசிற்கு வாழ்த்து

எழுத்தாளர் மகாலிங்கம் வெண்முரசிற்கு வாழ்த்து http://www.youtube.com/watch?v=nBStepXqvao