குறிச்சொற்கள் ரசனை ஸ்ரீராம்

குறிச்சொல்: ரசனை ஸ்ரீராம்

டொரெண்டோ விழா- ரசனை ஸ்ரீராம்

ஜெயமோகன் அவர்கட்கு, வணக்கம். பாதி உலகம் பறந்து வந்த களைப்பு, நேரவித்தியாசங்கள், எங்கள் நகரச்சூழல் எல்லாவற்றிற்கும் உடலும், மனதும் இந்நேரம் பழகியிருக்கக்கூடும் என நம்புகிறேன். இயல் விருதுகள் விழாவில் தங்களையும், தங்கள் மனைவியையும் சந்திக்க முடிந்தது...