குறிச்சொற்கள் மு.கு.ஜகன்னாத ராஜா

குறிச்சொல்: மு.கு.ஜகன்னாத ராஜா

நடைபயணி

2002 ல் சிவகாசியில் நான் ஒரு கல்லூரியில் பேசுவதற்காகச் சென்றிருந்தேன். கல்லூரிகளில் பேசுவதென்பது மிகத் துன்பமான அனுபவம். அக்கல்லூரியில் நமக்குத்தெரிந்த ,நம் மீது உண்மையான பிரியம் கொண்ட வாசகர் எவரேனும் இல்லை என்றால்...

மு.கு.ஜகன்னாத ராஜா:அஞ்சலி

2002 ல் சிவகாசியில் நான் பேசிய ஒருகல்லூரி விழாவில் பார்வையாளராக வந்து கலந்துகொண்டார் பன்மொழிப்புலவர் மு.கு.ஜகன்னாத ராஜா. அவரே அவ்ந்து என்னிடம் தன்னை அறிமுகம் செய்துகொண்டார். அவர் மொழியாக்கம்செய்த ஆமுக்த மால்யதா ...