குறிச்சொற்கள் மமங் தய்

குறிச்சொல்: மமங் தய்

மமங் தய் – அருணாச்சல் கதைகள் 3

மமங் தாய் – தமிழ் விக்கி பின்யார் எனும் கைம்பெண் அந்தக் கைம்பெண் பின்யார் நானும் மோனாவும் அவளைக் காணச் சென்றபோது நெருப்புக்கு அருகே துணிகளை காயவைத்துக்கொண்டிருந்தாள். வழக்கம்போல முணுமுணுத்துக்கொண்டும் சபித்துக்கொண்டும் ஈரத்துணிகளை கோப விசையுடன்...

மமங் தாய் – அருணாச்சல் கதைகள் 2

மமங் தாய் – தமிழ் விக்கி அடேலா மற்றும் கெப்பியின் அமைதி லோசி எங்களுக்காக ஒரு கொண்டாட்ட விருந்தை சமைத்துக்கொண்டிருந்தாள். ஹோக்சோ, மோனாவுடன் அந்த மூங்கில் வராந்தாவில் உட்கார்ந்து, நெருக்கமாக அமைந்த வீடுகளிலிருந்து எழும் விறகுப்...

மமங் தய், அருணாச்சல் கதைகள்

மமங் தாய் – தமிழ் விக்கி வானத்திலிருந்து விழுந்த பையன். ஹோக்சோ முதன்முதலில் இந்த உலகை நோக்கி  தன் கண்களைத் திறந்தபோது பச்சை நிறத்தைக் கண்டான். சுவர்போன்று எழுந்த பச்சை மரங்களும், மூங்கில்களும். அவன் கன்னத்தில்...

விஷ்ணுபுரம் சிறப்பு விருந்தினர் – மமங் தய்

திட்டமிட்டு செய்யவில்லை. இயல்பாகவே அமைந்துவிட்டது. தமிழிலக்கியத்தில் சாரு நிவேதிதா ஒரு தனித்த வழியில் செல்பவர். அருணாச்சலப் பிரதேசமும் அப்படித்தான். மறைந்திருக்கும் நிலம் என அதை மமங் தய் குறிப்பிடுகிறார். அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் இலக்கிய...

மமங் தாய் கவிதைகள்

மமங் தாய் - தமிழ் விக்கி மமங் தாய் 2022 விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொள்கிறார். அவர் எழுதிய கவிதைகள் பிறப்பிடம் அந்த மழைக்கும் மேகப்பெண்ணுக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள் நாங்கள், கற்களுக்கும் பாறைகளுக்கும் சகோதரர்கள், எங்கள் பெரிய வீடுகளில் மூங்கில்களாலும், கொடிகளாலும்...