குறிச்சொற்கள் மண்ணும் மனிதரும் [சிவராம காரந்த்]

குறிச்சொல்: மண்ணும் மனிதரும் [சிவராம காரந்த்]

கண்ணீரும் வாழ்வும்

மண்ணும் மனிதரும் பற்றி… சிவராம் காரந்த்தின் ‘மண்ணும் மனிதரும்’ அன்புள்ள ஜெயமோகன், சிவராம காரந்த்தின் ‘’மண்ணும் மனிதரும்’’ வாசித்தேன். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், பைரப்பாவின் ‘’ஒரு குடும்பம் சிதைகிறது’’ நாவலை வாசித்திருக்கிறேன். இரண்டு நாவலும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுதான்...