குறிச்சொற்கள் பௌத்த காவியங்கள்

குறிச்சொல்: பௌத்த காவியங்கள்

பௌத்த காவியங்கள், செயலூக்கம்- கடிதங்கள்

கலேவலா - தமிழ் விக்கி அன்புள்ள ஜெ, // புத்தரின் வரலாற்றையும் பௌத்தஜாதகக் கதைகளையும் கூறும் செய்யுள்நூல்கள் அனைத்தையும் காவியங்கள் என்று கொண்டால் மட்டுமே நீங்கள் சொல்வது சரி. ஆனால் அஸ்வகோஷருடையது சரித்திரநூல். ஜாதகக்கதைகள் போன்றவை புராணத்தொகுதிகள்....