குறிச்சொற்கள் பெண் எழுத்தாளர்கள் விவாதம்

குறிச்சொல்: பெண் எழுத்தாளர்கள் விவாதம்

எங்கே நிற்கிறார்கள்?

ஜெ நீங்கள் சுட்டிகொடுத்தமையால் நான் திருமதி கொற்றவை என்பவரது இணையதளத்துக்குச் சென்று அங்கே இருந்த உங்களைப்பற்றிய வசைகளை வாசித்தேன். அதிர்ச்சியும் அருவருப்பும் ஏற்பட்டது. இவர்கள் எந்த உலகில் வாழ்கிறார்கள் என்று திகைத்தேன். அதன்பின் அங்குள்ள...

பெண்களின் அறிக்கை

பெண்களின் எழுத்து பற்றிய என்னுடைய விரிவான கருத்துக்களுக்கு பதிலாக பெண் எழுத்தாளர்கள் என சிலர் எழுதிய கூட்டறிக்கை ஒன்றை வாசித்தேன். அவர்களில் நாலைந்துபேரை மட்டுமே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், அவர்கள் பெரிதாக ஏதும் எழுதவில்லை...

கமலா தாஸ் கட்டுரைகள்

கமலா தாஸ் பற்றி நான் எழுதிய அஞ்சலிக்கட்டுரையையும் அதை ஒட்டி உருவான வந்த எதிர்வினைகளுக்கு அளித்த விரிவான பதில்களையும் இங்கே காணலாம். இவை வெறும் அக்கப்போர்கள் அல்ல. ஓர் எழுத்தாளரின் அந்தரங்கம் எந்த...

பெண்களின் எழுத்து…

அன்புள்ள ஜெ, பெண்களின் சாதனைகளை நீங்கள் ஏற்க மறுக்கிறீர்கள் என்று இங்கே பலபேர் சொல்கிறார்கள். பெண்கள் வெற்றிபெறுவதெல்லாம் பாலியல் அடையாளம் மூலம் பெறும் வெற்றி மட்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். நீங்கள் உங்கள்...

நாஞ்சில்நாடன் பட்டியல்

ஆனந்த விகடனில் நாஞ்சில்நாடன் போட்ட இளம் படைப்பாளிகளின் பட்டியலைப் பார்த்தேன். இணையத்தில் தேடி அதை எடுத்துக் கொடுத்திருக்கிறேன். அதில் யாரைச் சேர்க்கலாம் சேர்க்கக் கூடாதென்றெல்லாம் வழக்கம்போல விவாதங்கள். நான் இப்படத்தை இங்கே அளிப்பது...