குறிச்சொற்கள் புதியகாலம்

குறிச்சொல்: புதியகாலம்

புதியவற்றின் வாசலில்

உருவாகி வரும் இலக்கியம் குறித்து ஆர்வமில்லாத எழுத்தாளர்கள் குறைவு.அந்தப்புதிய காலம் அவனுடைய முகத்தை அவனுக்குக் காட்டும் கண்ணாடி. அவன் சொற்கள் எப்படி அடுத்தடுத்த கால அலைகளில் எதிரொளிக்கின்றன என்று அவன் பார்க்கமுடிகிறது. அத்துடன்...

உள்ளே இருப்பவர்கள், பழையபாதைகள் -கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ நான் பள்ளி மாணவனாக இருந்த போது ஒரு தேர்தலுக்கு ஓட்டுக் கேட்டு ஜெ.எச். அம்பலக்கடை ஏரியாக்களில் சக தோழர்களுடன் சென்று கொண்டிருந்தார். கடைக்குப்போன நான் வேடிக்கையாக அந்தக் கூட்டத்துடன் கொஞ்ச தூரம்...