குறிச்சொற்கள் பிளினி

குறிச்சொல்: பிளினி

கேரள அரசுகள் வறுமையானவையா?

அன்புள்ள ஜெயமோகன், பண்டைய தமிழ் நாட்டில் சோழ, பாண்டியர்களுக்கு இணையான அல்லது அதற்கும் அதிகமான செல்வ வளம் பொருந்தியதாக சேர நாடு இருந்திருக்கிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம் சேர நாட்டின் தொண்டி, முசிறி துறைமுகங்களே....