குறிச்சொற்கள் பிரத்யூதன்

குறிச்சொல்: பிரத்யூதன்

‘வெண்முரசு’ – நூல் நான்கு – ‘நீலம்’ – 11

பகுதி நான்கு: 2. பாலாழி கைப்பிரம்பும் இடைக்கூடையும் கொண்டு கொண்டைச்சுமையும் கொசுவக்கட்டுமாக மலைக்குற மங்கை ஒருத்தி ஆயர்குடி புகுந்தாள். கன்னி எருமைபோல் கனத்த அடிவைத்து இளமூங்கில் போல் நிமிர்ந்து அசைந்தாடி வந்து “அன்னையரே,...