குறிச்சொற்கள் படிமங்கள்

குறிச்சொல்: படிமங்கள்

புராணங்களும் படிமங்களும் -வெண்முரசு

வெண்முரசில் புராணங்களின் கதைகள் மாறுதலுக்குள்ளாகியிருப்பதைப்பற்றி பலர் எழுதியிருந்தனர். பெரும்பாலானவர்களுக்கு இது மறு ஆக்கம் என்று புரிகிறது, சிலருக்குப் புரியவில்லை புராணங்களை ‘தகவல்களாக’ தெரிந்துவைத்திருப்பதன் விளைவு இது. தொடர்ந்து புராணங்களை வாசிக்காமல் உதிரியாக- தற்செயல்களாக- அறியும்...