குறிச்சொற்கள் நம்பிக்கை மனுஷிகள்

குறிச்சொல்: நம்பிக்கை மனுஷிகள்

நம்பிக்கை மனுஷிகள்-கடிதம்

ஜெ நம்பிக்கை மனுஷிகள் வாசித்தேன்.நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து அவர்கள் வழியில் அந்த நோய் கொண்டவர்களை மேம்படுத்த வழிமுறைகள் தெரிந்து,அற்புத மனம் மற்றும் ஆற்றல் கொண்டு இயங்கும் இந்த இரு சகோதரிகளுக்கும் என்...

நம்பிக்கை மனுஷிகள்

இயலிசை வல்லபி, வானவன் மாதேவி இருவரைப்பற்றியும் எடுக்கப்பட்ட ஆவணப்படம் ‘நம்பிக்கை மனுஷிகள்’ http://www.youtube.com/watch?v=svH7fYOOnE4 வானதி - வல்லபி சகோதரிகளை சுற்றியிருப்பவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் நானறிவேன். குறிப்பாக அவர்களுடைய தந்தையையும் தாயையும், சோமு, நாகராஜ், சுப்பு, பிரசாத்...