குறிச்சொற்கள் நமது பக்திப்பாடல் மரபு– ஒரு வரலாற்று நோக்கு

குறிச்சொல்: நமது பக்திப்பாடல் மரபு– ஒரு வரலாற்று நோக்கு

நமது பக்திப்பாடல் மரபு– ஒரு வரலாற்று நோக்கு

பக்தி என்பது என்ன என்பதை முதலில் விளக்கியபிறகு மேலே செல்லலாம். ஐந்து இலக்க சம்பளத்தில் வேலை, பெண்ணுக்கு அமெரிக்க மாப்பிள்ளை, லட்ச ரூபாய் செலவிட்டும் தீரா வியாதி ஒரேநாளில் சரியாகப்போய்விடுதல் முதலிய பெரியவரவுகளுக்காக...

நகைச்சுவை-கடிதங்கள்

பெருமதிப்பிற்குரிய ஜெமோ அவர்களுக்கு, வணக்கம். மமது:சில கலைச்சொற்கள்தலைப்பில் வந்துள்ள நகைச்சுவைக் கட்டுரையை படித்துச் சிரித்து கொண்டே இதை எழுதுகிறேன்.என்ன ஒரு தீர்க்கமான ஆராய்ச்சி!. "சகலவற்றையும் கரைத்துக் குடித்தவர்" போல் எழுதியுள்ளீர்கள்.படித்து சிரித்து சிரித்து வயிறு (அந்த...