குறிச்சொற்கள் நதிக்கரை இலக்கிய வட்டம் – திருவாரூர்

குறிச்சொல்: நதிக்கரை இலக்கிய வட்டம் – திருவாரூர்

ஒரு தொடக்கம், அதன் பரவல்

விஷ்ணுபுரம் என்னும் அமைப்பு ஒரு தொடக்கம். அதிலிருந்து தொடங்கிய நண்பர்கள் வெவ்வேறு ஊர்களில் வெவ்வேறு இலக்கியக்கூடுகைகளை நடத்தி வருகிறார்கள். சென்னை, பாண்டிச்சேரி ஆகிய ஊர்களில் வெண்முரசு விவாதக்கூட்டத்தை நடத்திவருகிறார்கள். கோவையில் வெண்முரசு விவாதக்கூட்டம்...