குறிச்சொற்கள் நகரும் நதியோடு நகரும் வானம்

குறிச்சொல்: நகரும் நதியோடு நகரும் வானம்

நகரும் நதியோடு நகரும் வானம்(விஷ்ணுபுரம் கடிதம் பதினான்கு)

”எனக்கு ஓர் உரிமை உள்ளது. கனவு காணும் உரிமை. அதை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது. அக்கனவும் நானும் ஒருபோதும் பிரிய முடியாது. எனக்கு அதுபோதும். நீ ஒருபோதும் அறியப்போவதில்லை. வெற்றுத் தருக்கங்களில்...