குறிச்சொற்கள் தேச எல்லையும் மையமும்..

குறிச்சொல்: தேச எல்லையும் மையமும்..

தேச எல்லையும் மையமும்…

அன்புள்ள ஜே சார் தங்கள் பதிலுக்கு நன்றி கண்டிப்பாக சார், நானும் பெரும்பாலானவர்கள் போல் ஊடகங்களில் கிடைக்கும் அரைகுறை தகவல்களை வைத்து தான் இம்மாதிரி விஷயங்களில் கருத்துக்கொள்ள முயல்கிறேன். இஸ்ரேல் போல இந்தியாவிற்கும் சுற்றிலும் இருக்கும் நாடுகள்...