குறிச்சொற்கள் ஜெ.சைதன்யா

குறிச்சொல்: ஜெ.சைதன்யா

ஜார்ச் சாண்ட்,தஸ்தயேவ்ஸ்கி- கடிதம்

ஜார்ஜ் சாண்ட், தஸ்தயேவ்ஸ்கி -விவாதம் பிரதீப் கென்னடி அந்த விடியலின் பேரின்பம் – மேரி வோல்ஸ்டோன்கிராஃப்ட் -சைதன்யா விண்ணினும் மண்ணினும் 2 – கடலாழத்து மொழி – சுசித்ரா விலா எலும்புகளின் விடுதலைப் பிரகடனம் – சிமோன் தி பொவா – விக்னேஷ்...

சைதன்யாவின் கட்டுரை -கடிதங்கள்

அந்த விடியலின் பேரின்பம் – மேரி வோல்ஸ்டோன்கிராஃப்ட் - சைதன்யா அன்புள்ள ஜெ மானுட ஆற்றலுக்கு இருக்கும் ஆவேசத்தையும்,  உயிரியல் ஆன்மீகக் கேள்விகளையும் , அவற்றின் அத்தியாவசித்தையும் ஒருங்கே முன்வைத்திருக்கும் சிறந்த கட்டுரை. சைதன்யாவிற்கு வாழ்த்துகள். மலைச்சாமி...

ஜெ சைதன்யாவின் பிரபஞ்சம்

ஜெ. சைதன்யா அவர்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் சொற்றொடர் "இந்த ஒலகத்திலேயே..." என்பதாகும். "இந்த ஒலகத்திலேயே ஒம்பேச்சு கா" என்றால் இனிமேல் காலம் பிரபஞ்சம் ஆகியவை உள்ளளவும் உன்னிடம் பேசப்போவதில்லை என்பதே பொருளாகும். காலம்...