குறிச்சொற்கள் ஜெனிஸ் பரியத்

குறிச்சொல்: ஜெனிஸ் பரியத்

இலக்கியம் என்னும் குமிழி

அன்புள்ள ஜெ, சில தினங்களுக்கு முன் நண்பர்களுடன் ஒரு இலக்கிய உலக சர்ச்சையைப் பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தபோது ஒரு விஷயம் நினைத்தோம். இந்த இலக்கிய விஷயத்தைப் பேசிக்கொண்டிருக்கும் இதே சமயத்தில் தான் சினிமாவும் அரசியல் சர்ச்சைகளும்...

நிலம் மீது படகுகள் -ஜெனிஸ் பரியத்

2017 விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாவுக்கு வருகைதரும் மேகாலய எழுத்தாளர் ஜெனிஸ் பரியத் எழுதிய கதை இது. நற்றிணை வெளியீடாக வரவிருக்கும் நிலம்மீது படகுகள் என்னும் தொகுதியில் இருந்து. விஷ்ணுபுரம் நண்பர்களால் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது இத்தொகுதி ஜெ ஜெனிஸ்...

எதிரொலித்த சொற்கள்

2017 விஷ்ணுபுரம்  விருதுவிழாவுக்கு வருகைதரும் மேகாலய எழுத்தாளர் ஜனிஸ் பரியத் எழுதிய கதை இது. நற்றிணை வெளியீடாக வரவிருக்கும்  நிலம்மீது படகுகள் என்னும் தொகுதியில் இருந்து. விஷ்ணுபுரம் நண்பர்களால் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது இத்தொகுதி ஜெ ஜெனிஸ்...