குறிச்சொற்கள் ஜெகெ உரை

குறிச்சொல்: ஜெகெ உரை

ஜெகெ உரை- கடிதங்கள் 4

அன்பின் ஜெ, ஜெகெ பற்றிய உரை மிக ஆழமான பதிவு.ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் எழுத்துகள் மூலம் புதிதாக நான் அறிந்து கொண்டே இருக்கிறேன்.அக்கினிப்பிரவேசம் கதையில் சூயிங்கம் மெல்லுவதைப் பற்றி நீங்கள் எழுதிய பிறகே நானும்...