குறிச்சொற்கள் சேது சொக்கலிங்கம்

குறிச்சொல்: சேது சொக்கலிங்கம்

சேது சொக்கலிங்கம்

கவிதா பதிப்பக உரிமையாளரான சேது சொக்கலிங்கத்தை எனக்கு அறிமுகம்செய்தவர் என் நண்பர் செந்தூரம் ஜெகதீஷ். 1995ல்  நான் விஷ்ணுபுரம் எழுதிவிட்டு அதை வெளியிடுவதற்காக அலைந்துகொண்டிருந்தேன். எனக்கு பிரசுரகர்த்தர்கள் நெருக்கம் இல்லை. பொதுவாக அப்படித்...