குறிச்சொற்கள் சுரேஷ் பாபு சென்னை

குறிச்சொல்: சுரேஷ் பாபு சென்னை

இலக்கியம் என்னும் குமிழி

அன்புள்ள ஜெ, சில தினங்களுக்கு முன் நண்பர்களுடன் ஒரு இலக்கிய உலக சர்ச்சையைப் பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தபோது ஒரு விஷயம் நினைத்தோம். இந்த இலக்கிய விஷயத்தைப் பேசிக்கொண்டிருக்கும் இதே சமயத்தில் தான் சினிமாவும் அரசியல் சர்ச்சைகளும்...