குறிச்சொற்கள் சர்கம்

குறிச்சொல்: சர்கம்

சர்கம்

திரு ஜெ நாம் நிரந்தரமாக சில பாட்டுக்களையும் படங்களையும் நம்முடன் வைத்திருப்போமில்லையா ? அவ்வகையில் ஹரிஹரன் படவரிசையில் நகத்ஷதங்கள், பரிணயம், ஒரு வடக்கன் வீரகாதா, சர்கம் போன்றவையும் அடக்கம். மலையாள இயக்குனர்களில் பரதன், பத்மராஜன்,...