குறிச்சொற்கள் சத்யம் சிவம் சுந்தரம்

குறிச்சொல்: சத்யம் சிவம் சுந்தரம்

சத்யம் சிவம் சுந்தரம்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், நலமா? தங்களின் தல்ஸ்தோயின் கலைநோக்கு பதிவில் சத்யம் சிவம் சுந்தரம் என்ற தரிசனத்தைப் பற்றி கூறியுள்ளீர்கள். "உண்மை ஒழுங்கு அழகு மூன்றுமே ஒன்றின் மூன்று பக்கங்கள்தான். ஒன்றை பிறிதொன்றிலிருந்து பிரிக்க முடியாது" என்கிறீர்கள். இதை...