குறிச்சொற்கள் சதாரா

குறிச்சொல்: சதாரா

சஹ்யமலை மலர்களைத் தேடி – 3

சதாரா அருகே காஸ் என்னும் இடத்தில் உள்ள இந்த மலர்வெளி தென்னகத்தின் மிகப்பெரிய மலர்ச்சமவெளி.காஸ் பத்தர் என்று இது அழைக்கப்படுகிறது. 1200 அடி உயரமுள்ள மலைமேல் ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்புக்கு இந்த செடிவெளி...

சஹ்யமலை மலர்களைத்தேடி – 2

ஹூப்ளியில் இருந்து காலை ஐந்தரைக்கே கிளம்ப எண்ணியிருந்தோம். கிளம்பும்போது ஏழரை மணி. இன்று முழுக்க பயணம் மட்டுமே. நேராக சதாரா அருகே உள்ள மலர்வெளிக்குச் செல்லவேண்டும். எனென்றால் எங்களுக்கு அங்கே தங்குவதற்கு வெள்ளிக்கிழமைதான்...

சஹ்யமலை மலர்களைத்தேடி – 1

சென்ற ஆண்டு ஜூன்மாதம் கே.ஜே. அசோக் குமார் பூனாவுக்கு அழைத்திருந்தார். பூனா அருகிலிருக்கும் மலர்ச்சமவெளி பற்றி கிருஷ்ணன் இணையத்தில் தேடி சஹ்யாத்ரியில் உள்ள மலர்ச்சமவெளியை கண்டுபிடித்தார்.ஒரு பயணம் ஏற்பாடுசெய்யலாம் என்று எண்ணி பலவகையிலும்...