குறிச்சொற்கள் கோட்ஸே வீரவழிபாடு

குறிச்சொல்: கோட்ஸே வீரவழிபாடு

கோட்ஸே வீரவழிபாடு

இணையக்குழுமத்தில் அரங்கசாமி இந்த போஸ்டரை எடுத்துப்போட்டிருந்தார். கோட்ஸேவுக்குக் கோயில் கட்ட இந்துமகாசபை முயல்வதைப்பற்றிய ஒரு விவாதம் எனக்கும் அவருக்கும் இடையே நிகழ்ந்தது. இதன் பின்னணியை சுருக்கமாகப் புரிந்துகொண்டபின்னரே மேலே பேசமுடியும். அகில இந்திய இந்து...