குறிச்சொற்கள் காகிதக்கப்பல்

குறிச்சொல்: காகிதக்கப்பல்

காகிதக்கப்பல் பற்றி..

அன்புள்ள சுரேந்திரகுமார் உங்கள் கதையைச் சிறுகதை என்று சொல்லமுடியாது. ஆனால் உருவகக் கதை அல்லது நையாண்டிக்கதை என்று சொல்லலாம். அத்தகைய கதைகளுக்கு இலக்கியத்தில் ஓர் இடம் உள்ளது. அது நீளமானதாக இல்லாமல் சுருக்கமாகச் சொல்லக்கூடியதாக...

காகிதக்கப்பல்-சுரேந்திரகுமார்-கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ காகிதக்கப்பல் கதையா கவிதையா என்று தெரியாத ஒரு வடிவில் இருப்பதே அதன் அழகு. ஒரு சிறந்த உருவகக்கதை அது. இலங்கை ஒரு சிறிய தீவு என்ற ஒரு பிரக்ஞை அங்குள்ள குழந்தை மனதில்கூட...