குறிச்சொற்கள் கவிஞர் அப்பாஸ்

குறிச்சொல்: கவிஞர் அப்பாஸ்

கவிஞர் அப்பாஸ்: அஞ்சலி

அப்பாஸை நான் 1986ல் கவிஞர் கலாப்ரியா நடத்திவந்த குற்றாலம் கவிதைப்பட்டறையில் முதலில் சந்தித்தேன். அவருடன் அன்று தேவதச்சனும் சமயவேலும் சுரேஷ்குமார் இந்திரஜித்தும் இருந்தார்கள். அவர் ஒரு காரில் வந்திருந்தார். அந்தக்கார் அவர் வேலைபார்த்த...