குறிச்சொற்கள் கடைசி அங்கத்தில்…

குறிச்சொல்: கடைசி அங்கத்தில்…

கடைசி அங்கத்தில்- கடிதங்கள்

சென்ற வாரத்தில ஒரு எஸ்.எம்.எஸ் மும்பையில் இருந்து வந்திருந்தது. மும்பையில், எனக்காகக் காரோட்டும் நண்பர் கணேஷ் அனுப்பியிருந்தார். தன் மகனின் பள்ளியிறுதி மதிப்பெண்களை அனுப்பியிருந்தார். அழைத்து, அவனின் மேற்படிப்பைப் பற்றிப் பேசினேன். வணிகம் படிக்கப்...

கடைசி அங்கத்தில்…

அன்புள்ள ஜெ, நான் உங்களுடைய மனிதவாழ்க்கைபற்றிய அசலான சிந்தனையிலும் ஆய்விலும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன். இன்றைய பெரும்பாலான தம்பதிகளிடமிருக்கும் கீழ்க்கண்ட பிரச்சினை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை அறிய ஆசைப்படுகிறேன். உங்களுக்குத்தெரியும் இன்று 95 சதவீதம் இந்தியத் தம்பதிகளும்...