குறிச்சொற்கள் ஒநாய்குலச்சின்னம் – நாவல்

குறிச்சொல்: ஒநாய்குலச்சின்னம் – நாவல்

இலக்கிய வாசகனின் பயிற்சி

அன்புள்ள ஜெ, முதலில் ஓநாய் குலச்சின்னம் வாசித்தேன் அதையடுத்தது உங்களின் இலக்கிய வாசிப்பு பரிந்துரைகளை எடுத்துவைத்து கிண்டிலில் கிடைப்பதை ஒவ்வொன்றாக வாசித்து வருகிறேன். "ஓநாய் குலச்சின்னம்" சீனாவின் மங்கோலிய பகுதியில் மேய்ச்சல் நிலச் சமூகம் பரிணாம வளர்ச்சியின் இயற்கை சமக்குலைவுகளும்,...