குறிச்சொற்கள் ஏ.ஏ.ராஜ்

குறிச்சொல்: ஏ.ஏ.ராஜ்

ஏ.ஏ.ராஜ்- ஒருகடிதம்

ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, என் பெயர் வேண்டாம், நலமாக இருக்கிறீர்கள் இல்லையா? ஏ.ஏ.ராஜ் பற்றி நீங்கள் எழுதியிருந்த குறிப்பு எனக்குக் கண்ணீரை வரவழைத்தது. எனக்கு அவரை மிக நன்றாகவே தெரியும். நெருக்கமாகப் பழகியிருக்கிறோம். அடக்கமான இனிமையான மனிதர்....

ஏ.ஏ.ராஜ்- காலம் கடந்து ஓர் அஞ்சலி

1980-இல் நான் கல்லூரியில் படிக்கும்போது ஒருதலைராகம் படம் வெளிவந்தது. மிகச்சில திரைப்படங்களே அதற்கிணையான பெரும் அலையை கிளப்புகின்றன. தமிழ்த்திரையுலகில் ஒருதலைராகத்தின் எழுச்சி என்பது தொடங்கிய அக்கணத்திலேயே முடிந்துபோன ஒன்று. யோசித்துப்பார்த்தால் மிகமிக வருத்தமூட்டும்...