குறிச்சொற்கள் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் வாழ்த்து

குறிச்சொல்: எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் வாழ்த்து

விஷ்ணுபுரம் விருது- எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் வாழ்த்து

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் அறிமுகம் என் இலக்கிய ஆசானும் நவீன தமிழ்கவிதையின் தனிப்பெருங்கவியுமான தேவதச்சனுக்கு இந்த ஆண்டிற்கான விஷ்ணுபுரம் விருது வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவதச்சனுக்கு என் மனம் நிரம்பிய பாராட்டுகள் எஸ். ராமகிருஷ்ணனின் பாராட்டு. அவரது இணையதளத்தில் தேவதச்சன்...