குறிச்சொற்கள் இருளில் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: இருளில் [சிறுகதை]

இருளில், எரிசிதை – கடிதங்கள்

எரிசிதை அன்புள்ள ஜெ, எரிசிதை ஒரு நாவல். மனசில் அப்படித்தான் பதிகிறது. அன்றைய முழு வாழ்க்கைச் சித்திரமும் அதிலுள்ளது. அதை எப்படி புரிந்துகொள்வது? எரிசிதை என்பது உண்மையில் என்ன? சின்ன முத்தம்மாள் அமர்ந்திருக்கும் அந்த...

இருளில், குமிழிகள்- கடிதங்கள்

இருளில் இருளில் கதை ஒரு அற்புதம்.ஒவ்வொருவருக்கும் இப்படியான ஏதோ ஒரு அலைதல் இருக்கிறது.நான் அம்மாவை வெகுகாலம் இப்படி தேடிக் கொண்டே இருந்தேன் மீண்டு வருவாள் என.அதை நிறுத்திக் கொண்ட பின்னரே உலகம் சற்று...

இருளில், ஆமென்பது- கடிதங்கள்

இருளில் அன்புள்ள ஜெபமோகன், துவக்கமும் முடிவும் அறியாத வாழ்க்கை எனும் நெடுஞ்சாலையில் முற்றிலும் தற்பெருக்காக நம்மைத்தீண்டும் பேறாற்றலின் பரம்மாண்டத்தை ஒரு முறை அனுபவித்த பின் மற்றவை எல்லாம் பொருள் இழந்து விடுகறது. அதை அனுபவித்ததால்...

இருளில், கூர்- கடிதங்கள்

இருளில் அன்புள்ள ஜெ, இருளில் கதையின் தலைப்புத்தான் முக்கியம். இருளில் இருப்பவை பற்றியது அந்தக்கதை. இருளில் எவ்வள்வோ இருக்கின்றன, பேசப்படவே முடியாதவை. ஆனால் அவைதான் வாழ்க்கையை நிர்ணயம்செய்கின்றன. இருள் என்பது கற்பனையா, வாழ்க்கையின் ஆழமா,...

இருளில் [சிறுகதை]

தேசிய நெடுஞ்சாலையின் நடுவே, அரளிச்செடிகள் பூத்து நின்றிருந்த பகுப்பான் மீது நின்று கைகாட்டிய இளைஞனைக் கண்டதும் லாரி வேகம் குறைந்தது. நான் எரிச்சலுடன் “என்ன பாய், இடமே இல்லை….” என்றேன். “கொஞ்சம் நெருக்கினால் உட்கார்ந்துக்கலாம்...