குறிச்சொற்கள் இயற்கையை அறிதல்

குறிச்சொல்: இயற்கையை அறிதல்

இயற்கை, ஒரு கடிதம்

இயற்கையை அறிதல், வாங்க அன்பின் ஜெ, நலம்தானே? பல வருடங்களுக்குப் பின் சென்ற வாரத்தில் "இயற்கையை அறிதல்" இரண்டாம் முறை படித்தேன். முதல் வாசிப்பில் தவறவிட்ட அர்த்தங்களை சுட்டல்களை இம்முறை அடையாளம் காண முடிந்தது மிகுந்த சந்தோஷம்...

இயற்கை, ஒரு தொகுப்பு

தன்னறம் வெளியீடாக வந்துள்ள சிறு நூல் இயற்கையை அறிதல். நேச்சர் என்னும் எமர்சனின் உரையின் மொழியாக்கம். அதன் சில வரிகள், ஒரு வாசகரின் தொகுப்பாக இயற்கையை அறிதல்- எமர்சன் பற்றி

இயற்கை- கடிதம்

மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் ஜெ சார் அவர்களுக்கு, நீங்கள் எப்பொழுதோ சொன்ன வாசகம் ஒன்று நினைவிற்கு வந்தது - உங்கள் குடும்பம், நட்பு வட்டாரத்தில் நீங்கள்தான் பள்ளி கல்வி அளவில் அதிக பட்டங்களை பெறாதவர் என்று, அதை...

இயற்கையை அறிபவனின் அறம்

  அறம் விக்கி ஆசிரியருக்கு , நாம் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் குன்னூரில் ஒரு வனப்பயணம் போயிருந்தோம், அப்போது காலை நடைக்குக் கிளம்பும் முன் ஒரு மலபார் அணிலைப் பார்த்தோம். நான் இயற்கை மற்றும் அத்வைதம் குறித்துக்...