குறிச்சொற்கள் ஆழி பதிப்பகம்.

குறிச்சொல்: ஆழி பதிப்பகம்.

பௌத்த நூல்கள் மொழியாக்கம்

பௌத்த நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு பயிற்சிப்பட்டறை: ஆழி பதிப்பகமும் தர்ம ஆய்வு மையமும் தம்ம பேரவையுடன் இணைந்து நடத்தும் இரண்டு நாள் நிகழ்வு. சனி – ஞாயிறு அக்டோபர் 18-19, 2008. நிகழிடம்: சென்னை  முக்கிய...