குறிச்சொற்கள் ஆதியும் அனந்தமும்

குறிச்சொல்: ஆதியும் அனந்தமும்

நஞ்சின் மேல் அமுது

    ஜெ, பிராய்டுக்கும் யுங்கிற்கும் ஜோசப் கேம்பல் விஷ்ணு சிலையை பற்றி சொன்னார் என்று படித்தபோதே சரியில்லை என்று தோன்றியது. கேம்பல் மற்ற இருவருக்கும் மிக ஜூனியர். அவர் எப்படி சொல்லியிருக்க முடியும் என்று தோன்றியது....

ஆதியும் அனந்தமும்

  பத்மநாபசாமிக்கும் எங்களுக்கும் நெடுந்தொலைவு இருந்தது, அவர் இருந்தது திருவனந்தபுரத்தில். அக்காலத்தில் எங்களுக்கு அது ஒரு முழுநாள் பயணத்தொலைவு. பல ஆறுகள். பல ஊர்கள். ஆனால் அவர்தான் எங்கள் முழுமுதற்பெருந்தெய்வம். அவர் திருவனந்தபுரம் ஆண்ட...