குறிச்சொற்கள் அம்மன் மரம்

குறிச்சொல்: அம்மன் மரம்

கடிதங்கள்

ஜெ ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சிக்கட்டுரை வந்து நாள் ஆகிவிட்டதே? நேரம் கிடைக்கவில்லையா? நீங்கள் பேய் மாதிரி ( மன்னிக்கவும் வேறு உவமை தோன்றவில்லை) ஒரு சப்ஜெக்டில் எழுதித்தள்ளி பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது. முதல் இரண்டு அத்தியாயம் -...