தினசரி தொகுப்புகள்: June 4, 2024

கற்களில் எஞ்சும் கனவு

திரும்பத் திரும்ப வரலாற்றுக்குச் செல்வது எதற்காக என்று வெவ்வேறு வகையில் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறேன். அறிவை தீட்ட, நான் எவரென உணர, என் பண்பாட்டை அறிய…. ஆனால் சுருக்கமான பதிலென்பது கனவினில் வாழ என்பதே. நனவு...

பி. கோதண்டராமன்

பி. கோதண்டராமன் எழுதியிருக்கும் 'இந்திய ஓவியக்கலை வரலாறு' நூலும், ‘தமிழர் இசைக் கருவிகள்’ நூலும், முன்னோடி ஆய்வு நூல்களாக அறிஞர்களால் மதிக்கப்படுகின்றன. பிரெஞ்சு நூல்களைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்த முன்னோடி மொழிபெயர்ப்பாளராக பி. கோதண்டராமன்...

இலங்கை, கடிதம்

இலங்கைக்குச் செல்வது… அன்புள்ள ஜெ, உங்கள் இலங்கைப்பயணம் பற்றிய கட்டுரை கண்டேன். இன்றைய சூழலில் நீங்கள் இலங்கைக்கு இலக்கியப்பயணமாக வராமலிருப்பதே நல்லது. பொது நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ளவும் கூடாது. நீங்கள் அறிந்த இலங்கை வாசகர்கள் இரண்டுபேரில் ஒருவராக இதை...

நித்யா சித்திரங்கள்

In the Stream of Consciousness” என்ற நித்ய சைதன்ய யதி எழுதிய புத்தகத்தின் இரண்டாவது பாகத்தில் அவரும் நடராஜ குருவும் மேற்கொண்ட பயணங்களில் ஏற்பட்ட சம்பவங்களை பதிவு செய்துள்ளார். எல்லாமே ஒரு வகையில் குரு அவருக்கு கொடுத்த...

Sculptures of Lust in Temples 

The sculptures in temples that depict sexual acts are incredibly unexpected and perplexing. What do they wish to convey? When you visit the temple,...