தினசரி தொகுப்புகள்: December 30, 2023

மக்கள் எனும் திரளை எதிர்கொள்வது…

முன்தொடர்ச்சிகள் மக்கள், பாமரர் எனும் சொற்கள்- முன்தொடர்ச்சி…   மக்கள் பாமரர் இன்று  இன்று என்னை வந்து சந்திக்கும் இளைஞர்களில் பாதிப்பேர் புலம்புவது புத்தகம் வாசிப்பவர்களாக, சிந்திப்பவர்களாக அவர்கள் இருப்பதனாலேயே சந்திக்கநேரும் இழிவுபடுத்தல்கள், கேலிகிண்டல்கள், புறக்கணிப்புகள் பற்றி. எல்லா...

அதிரூபவதி கல்யாணம்

அதிரூபவதி கல்யாணம் நூல் தஞ்சையை ஆண்ட இரண்டாம் சாகேஜி மன்னர் காலத்தில் (பொ.யு. 1684 - 1712) இயற்றப்பட்டது என்ற குறிப்பின் மூலம் இந்நூல் பொ.யு. 17-ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது என அறிய...

கனல்தல் – அகரமுதல்வன்

இரண்டு நாட்களும் நடைபெறும் விழாவில் பங்குகொள்வதற்கு உலக நாடுகள் சிலவற்றிலிருந்தும் வாசகர்கள் எழுத்தாளர்கள் வந்திருந்தார்கள். எதிர்ப்படும் எல்லோரிடம் புன்னகையும் தழுவல்களும் சுகவிசாரிப்புக்களும் நிகழ்ந்து கொண்டேயிருந்தன. ஒரு பொற்கனவின் ஒத்திசைவால் ஒன்று சேர்ந்த பெருந்திரள். கனல்தல்...

மறுமை, கடிதம்

அடியடைவு அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு , வணக்கம் . தங்களின் அடியடைவு.மிக்க நன்றி. 'எனக்கு சடங்குகள் அவ்வளவு முக்கியமென தோன்றவில்லை. இன்று அவை தேவை எனும் அறிதல் (நம்பிக்கை அல்ல, அறிதல்) உருவாகியுள்ளது.  'மேற்கண்ட வரிகள் என்னை ஏதோ செய்கிறது. தங்களின்...

யோக முகாம், கடிதம்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், வணக்கம். யோகா முகாமில் பங்கு கொண்ட அனுபவம் குறித்து எழுத வேண்டுமென நினைத்திருந்தேன். ஆண்டிறுதி வேலைகள் நேற்று இரவு வரை நீண்டதும் அடுத்ததாக எந்த பயிற்சியையும் தொடர்ச்சியாக செய்யும் மனநிலை அமைந்ததில்லை ஏழு நாட்கள்...