தினசரி தொகுப்புகள்: December 18, 2023

யுவன் விழா உரைகள்

https://youtu.be/kzwf321aurY?si=dwiEYiLvCateMmu4 யுவன் சந்திரசேகருக்கு 2023 ஆண்டுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது வழங்கப்பட்ட நிகழ்வில் ஆற்றப்பட்ட உரைகள https://www.youtube.com/watch?v=EEX-VTdAYTM https://www.youtube.com/watch?v=jM--Opm-u6M https://www.youtube.com/watch?v=kXF-Pqzn6S0

நூல்கொடைகளின் பயன்

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு, வணக்கம். "ஒருவரின் வாழ்க்கை அது தொடங்கிய இடத்தில் இருந்து எப்படி எவ்வளவு மாறியுள்ளது என்பதே அது வெறும் இருத்தலா வாழ்வா என்பதற்கான ஆதாரம். " இந்த ஒற்றை வரியை சுற்றி வருகிறது  என்...

அத்யாத்ம ராமாயணம்

அத்யாத்ம ராமாயணம் (பொயு 13 -15) பிற்காலத்தைய ராமாயணங்களில் ஒன்று. சம்ஸ்க்ருத மொழியில் அமைந்தது. ராமனை முழுமுதல் கடவுளாக முன்னிறுத்தும் பக்திப்படைப்பு. பல்வேறு நாட்டார் ராமாயணங்களையும் வட்டார ராமாயணங்களையும் இணைத்துக்கொண்டு ராமசர்மா என்னும்...

செயல் எழல், கடிதம்

. அன்பிற்குரிய ஆசிரியருக்கு, செயல் எழல், என்று ஜெ. கலந்து கொள்ளும் ஒரு நாள் கூட்டம் திருவண்ணாமலையில் நடைபெறுகிறது, நீங்க வரிங்களா?" என்ற நண்பர் வேலாயுதம் பெரியசாமி எனக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி இருந்தார், நீங்கள் கலந்து...