தேவதச்சன் ஆங்கிலத்தில்

d d 14

 

தேவதச்சன் கவிதைகளின் ஆங்கில மொழியாக்கமும் மூலமும். பதாகை இணையப்பக்கத்தில் இருந்து. மொழியாக்கம் உருவாக்கும் சிக்கல்களும் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த விவாதம் கவிதைகளைப்புரிந்துகொள்ள சிறந்த வாசலாக உள்ளது.

 

http://padhaakai.com/2015/12/20/devatachan-nambi-lasttime/

http://padhaakai.com/2015/12/20/devatachan-nambi-goatherd/
http://padhaakai.com/2015/12/20/devatachan-nambi-washingcloth/
http://padhaakai.com/2015/12/20/devatachan-nambi-jellyfish/

முந்தைய கட்டுரைஅஞ்சலி : கௌரிஷங்கர்
அடுத்த கட்டுரைஅனைவரும் வருக!