புதியவிழிகள்

Pulveli-Desam1

ஒருநாட்டில் வாழ்ந்து உணர்ந்து அதை அறிவதற்கும் ஓரிருநாட்களில் அங்குசென்று அதை அறிவதற்கும் பெரும் வேறுபாடுண்டு. உண்மையில் அங்கே வாழ்பவர்கள் அறியாத பலவற்றை சிலநாட்கள் வந்துசெல்பவர் அறியமுடியும். காரணம் அவரது பார்வை பழகாமலிருப்பதுதான். தேவை தேவையின்மை, நன்று தீது என அது பகுக்கப்படாமலிருக்கிறது.

இவ்வியல்பையே கலைகள் செய்கின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் காணும் ஒரு பொருளை ஓவியத்தின் சட்டகத்திற்குள் காணும்போது அறிமுகம் அழிப்பு ஒன்று நிகழ்கிறது. அப்பொருள் புதியகோணத்தில் தென்படத்தொடங்குகிறது. பயணக்கட்டுரைகளின் பயன்மதிப்பு இதுவே.

நான் எழுதிய பயணக்கட்டுரைகளில் நூல்வடிவில் வந்தது இது ஒன்றே. ஆஸ்திரேலியாவின் சில பகுதிகளில் நான் செய்த பயணங்களைப்பற்றிய குறிப்புகள் இவை. என் ஊரின் நினைவுகளிலிருந்து ஆஸ்திரேலியாவின் நிலத்திற்கும் அந்நிலத்தில் இருந்து அதன் வரலாற்றுக்கும் அவ்வரலாற்றில் இருந்து சில மானுட அறிதல்களுக்கும் செல்லும் ஒரு பயணம் இந்நூலில் உள்ளது

பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக என் பயணத்துணைவராக இருந்து வருபவர் வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணன். அவரால் ஈரோடு எனக்கு இனிய ஊராகவும் இருந்து வருகிறது. இந்நூல் அவருக்கு சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதே இதை எனக்கு மேலும் இனிதாக்குகிறது

ஜெ

கிழக்கு வெளியீடாக வரும் புல்வெளிதேசம் மறுபதிப்புக்கான முன்னுரை

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் எட்டு – ‘காண்டீபம்’ – 31
அடுத்த கட்டுரைகல்பூர்கி, தாத்ரி, சாகித்ய அகாடமி