கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்க உரை

அமெரிக்காவில் கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்கத்தில் ஆற்றிய உரை

முந்தைய கட்டுரைதுணை
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஏழு – ‘இந்திரநீலம்’ – 82