கொலம்பஸ் (ஓஹையோ) தமிழ்ச் சங்கத்தில்

a b c d e f1

2

மேலும் படங்கள்

முந்தைய கட்டுரைராலே கரோலினா சந்திப்பு
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஏழு – ‘இந்திரநீலம்’ – 41