கலாப்ரியா கூட்ட புகைப்படங்கள்

அன்பின் ஜெ,

விழாவில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை வைத்து இந்தப் பயல் என்ன காரியம் பண்ணியிருக்கிறான் பாருங்கள்..

மிக்க அன்புடன்,
செல்வேந்திரன்.

http://kusumbuonly.blogspot.com/2010/05/10-5-10.html

முந்தைய கட்டுரைலீனா மணிமேகலை
அடுத்த கட்டுரைபெற்றியாரைப் பேணிக் கொளல்!