வெண்முரசு தகவல்கள்

வெண்முரசில் நாவல் தொடரில் வரும் கதாபாத்திரங்கள், தெய்வங்கள் ஆகியவற்றின் பெயர்கள்

பிரயாகை 75 வரை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கணிப்பொறி நிரல் எழுதி எடுக்கப்பட்டது. சில தவறுகள் இருக்கலாம். பல பெயர்கள் விடுபட்டிருக்கலாம்.

ஹரீஷ்

https://docs.google.com/document/d/1whmDwla1ExwpPsJihPDEendKWpcTv8PfY5Yur8CWaWI/pub

முந்தைய கட்டுரைசூரியதிசைப் பயணம் – 14
அடுத்த கட்டுரைஅன்னிய நிதி -மது கிஷ்வர்