விஷ்ணுபுரம் விருது காணொளி – 2013

2013 ஆம் வருடத்திற்கான விஷ்ணுபுரம் விருது ஈழப்படைப்பாளி தெளிவத்தை ஜோசப்புக்கு வழங்கப்பட்டது. அதன் காணொளித் தொகுப்பு. ஒரு மலரும் நினைவு

முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விழா: வாசகர் சந்திப்புக்கான இடம்
அடுத்த கட்டுரைபூமணி பாராட்டுவிழா