டோனி மோரிசன்

3534

[டோனி மோரிசன்]

noel_nadesan2

[நோயல் நடேசன்]

அன்பின் ஜேயமோகன்
நலமா?

டோனி மோரிசனின் அபிமானியாகிய எனக்கு நீங்கள் அவரை நிராகரித்தது கண்டு பொறுக்காமல் அவரது நாவலை வாசித்து எழுதியது இந்தக் கட்டுரை.

மீண்டும் வாசித்தது எனக்கு பல தெளிவைத் தந்தது. அதற்காக நன்றிகள்

அன்புடன்
நடேசன்

முந்தைய கட்டுரைமுத்தம் -கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஞானக்கூத்தன் கவிதைகள்