ஞானக்கூத்தன் எனும் கவிஞர்

gnanakoothan3[6]

அருமையான கவிஞர். வலியக் கண்டுகொள்ளப்படாமல் ஒதுக்கப்பட்டவர் என்று சொல்ல வேண்டும். எனக்கு இப்படித்தான் தோன்றுகிறது. எழுத்து, அது என்ன சொல்கிறது என்பது மட்டும்தானே கணக்கு. இங்கே அப்படி அல்லாமல் பலவும் புகுந்து கொண்டன. அதுபற்றி அவருக்கு எந்த இழிவுமில்லை.

உஷாதீபன் வாழ்த்து

முந்தைய கட்டுரைமுன்விலை- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமுத்தம்